Novinky, články

Vážení sportovní přátelé,

dovoluji si Vás touto formou informovat o zásadní události, která se během zimní přestávky udála v našem spolku – 1. SPORTOVNÍ KLUB ŠTERNBERK, o.s. a která plně koresponduje s vývojem a cílem naší činnosti, jež jsme si vytýčili na začátku – při vzniku tohoto spolku :

 Členská schůze jako nejvyšší orgán našeho spolku na podzim r. 2013 schválila fúzi- sloučení se spolkem FOTBALOVÝ KLUB ŠTERNBERK, o.s. pro nadcházející fotbalový ročník 2014/2015. Tato fúze byla odhlasována rovněž na podzim 2013 na VH FK ŠTERNBERK,o.s. a celý záměr byl v březnu 2014 schválen na VV obou řídících složek FAČR – OFS a KFS Olomouc a odeslán na vědomí VV FAČR do Prahy.

 S účinností od 1.7. 2014 bude již tedy 1.SK ŠTERNBERK, o.s. součástí FK ŠTERNBERK, o.s a juniorské mužstvo bude přihlášeno do soutěžního ročníku 2014/2015 jako FK ŠTERNBERK „ B „.

 Tímto krokem došlo ke stabilizaci juniorského „ B „ mužstva, jak pro letošní jarní část soutěže, tak především pro další ročníky a toto mužstvo má oprávněné ambice stát se v nadcházejícím ročníku 2014/2015 adeptem na postup do 1.B tř. O-KFS a tím přispět k nastavení růstu kvality fotbalové základny ve Šternberku.

 Do jarní části soutěže 2014 přeji našim hráčům a celému realizačnímu týmu mnoho sportovních úspěchů a nám všem především pevné zdraví a radosti jak ze hry s názvem fotbal, tak i z veškeré činnosti v osobním a pracovním životě.

 Pevně věřím, že se budeme pravidelně setkávat v hojném počtu na domácích sobotních utkáních našeho mužstva a že i Vy fanoušci oceníte a využijete letošní novinky a to možnosti bezplatného zájezdu klubovým autobusem na venkovní zápasy společně s mužstvem ( vždy cca 25 volných míst ).

 

Děkuji Vám za pozornost.

S úctou

Pavel Hrazdil

předseda VV spolku